Veelgestelde vragen (FAQ)

Veelgestelde vragen (FAQ) over over Sparren voor Ondernemers

 • Plan een kennismaking en ontdek wat een sparringpartner voor jou kan betekenen.
 • Je ontvangt een kort intakeformulier waarbij we je vragen naar wensen/eisen/vraagstukken en een mogelijke voorkeur voor sparringpartner.
 • Wij matchen je op basis van je wensen met de partner van je keuze of met iemand die we wellicht beter vinden passen. Ook regio speelt daarbij een rol. We adviseren je daar vrijblijvend in.
 • Er volgt een ‘chemiegesprek’ tussen jou en je beoogd sparringpartner. Dit kennismakinggesprek duurt een uur en op basis hiervan bepalen jullie beiden of de juiste chemie er is om een lange termijn sparringrelatie aan te gaan.
 • Is de chemie goed? Dan onderteken je een overeenkomst waarbij je afspreekt ten minste een jaar te sparren. Je betaalt hiervoor jaarlijks een fee. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar en er vindt altijd een evaluatiemoment plaats waar je kunt aangeven verder te willen of niet.
 • Is de chemie niet goed? Dan gaan we op zoek naar een andere sparringpartner.
 • Samen met je sparringpartner spreek je af hoe vaak je elkaar ziet. Vaak zijn dat ongeveer 8 gesprekken per jaar van een paar uur. Als richting geven we 25 uur per jaar aan, meestal is het meer. Mocht je tussentijds met een prangend dilemma of vraagstuk zitten, dan is er contact per mail of telefoon mogelijk en in voorkomende gevallen ook persoonlijk. Dat spreek je volledig met je sparringpartner af.

Jij geeft als ondernemer/DGA aan wat er besproken gaat worden en wanneer. Daarmee heb jij de verantwoordelijkheid voor het maken van de afspraken en het voorbereiden wat je uit het gesprek wilt halen. Van je sparringpartner mag je verwachten dat hij of zij voor deze onderwerpen een waardevol klankbord is en je uitdaagt waar nodig.

We zijn van mening dat goed sparren van waarde is en dat de 5.000 euro excl. BTW, die we jaarlijks vragen, heel erg redelijk is tegenover de waarde van het sparren met een sparringpartner. Het gaat ons expliciet om een lange termijn relatie met commitment van zowel jou als ondernemer als van de sparringpartner. Dat zorgt voor  diepgang in de sparringmomenten en dus ook wat jij er als ondernemer uithaalt. De ondernemers die met ons werken hebben die jaarlijkse investering in zichzelf er graag voor over. Zij gúnnen zich zo een sparringpartner waarmee ze groeien als ondernemer en ervaren succesvoller en minder gestrest te zijn. Bovendien zien we dat vrijwel alle spar-ondernemers die sparren na een jaar verder gaan en de afspraken verlengen; dat is het beste bewijs dat het sparren van waarde is.

We zien dat we met Sparren voor Ondernemers echt waarde toevoegen voor de ondernemer. Deels komt dat door de langere samenwerking en het wederzijdse vertrouwen wat daarmee ontstaat. De brede ervaring en persoonlijke aandacht is bovendien in overeenstemming met het tarief; we bieden zeer ervaren sparringpartners die zeker 25 uur beschikbaar zijn voor een ondernemer. Ze zijn oprecht geïnteresseerd in jou als ondernemer, wat je bezighoudt in zaken en als mens. Bovendien zijn onze sparringpartners onafhankelijk, dat wil zeggen ze hebben geen ander doel dan samen met jou te sparren over die zaken waar jij het over wilt hebben. Het gelijkwaardige niveau van twee ondernemers die elkaars taal spreken gaat wat ons betreft vele malen verder dan een ondernemerscoach. En door de vergoeding te betalen is er serieus commitment van zowel de ondernemer als de sparringpartner.

De ondernemer en sparringpartner bepalen samen wanneer en hoe lang ze sparren. Jij als ondernemer geeft hier richting aan. Uit ervaring zien we dat ca 8 keer per jaar een vaste sessie (bijvoorbeeld 2 – 3 uur) een goede basis geeft. Daarnaast zijn sparringpartners ook tussendoor te bereiken voor tussentijdse zaken. Of dat nodig is en hoe vaak hangt van de specifieke situatie af.  Het tarief van €5.000,- excl. BTW per jaar is gebaseerd op ongeveer 25 uur sparren.

Op onze website staan de profielen van de sparringpartners. Al onze sparringpartners hebben veel en brede leiderschapservaring. Ervaring als ondernemer of op het hoogste niveau in een grote corporate onderneming. Elke sparringpartner heeft een andere achtergrond en ervaring die we proberen te matchen met de situatie en type vraagstukken van de ondernemer. De regio van de ondernemer en de sparringpartner spelen daarbij een belangrijke rol, want we willen reistijd beperken. Zo blijft er meer tijd om te sparren!

We vragen bij de ondernemer naar wensen/eisen/vraagstukken en een mogelijke voorkeur voor een sparringpartner. In een eerste (telefonisch) gesprek bepalen we wat daarnaast belangrijk is. En we houden de reisafstand graag kort en dat betekent dat sparringpartner en ondernemer (bij voorkeur) in dezelfde regio wonen. Sparren voor Ondernemers doet op basis van deze informatie een voorstel voor een passende sparringpartner. In een zogenaamd ‘chemiegesprek’ bepalen jij als ondernemer en de sparringpartner samen of de juiste chemie er is om een lange termijnrelatie aan te gaan in het sparren.

Helaas niet. Als je het sparren echt voor je wilt laten werken en van waarde wilt laten zijn, dan is per vraagstuk eens een uurtje praten niet de manier. Het gaat Sparren voor Ondernemers om een duurzame relatie tussen de ondernemer en sparringpartner en dat vraagt om een langetermijnrelatie met commitment van zowel jou als ondernemer als van de sparringpartner. Dat zorgt voor een zekere diepgang in de sparringmomenten en dus ook wat jij er als ondernemer uithaalt. De eerste ondernemers die met ons werken hebben dit bedrag er graag voor over en gúnnen zich zo een sparringpartner waarmee ze groeien als ondernemer en ervaren succesvoller en minder gestrest te zijn.

Jazeker. Door het sparren bouw je aan een vertrouwensrelatie met je sparringpartner. Samen kan je alles bespreken. Dat kunnen grote en kleine dingen zijn die je “tegen iemand aan wilt houden” omdat je daarmee je mening vormt en je beter of makkelijker besluiten neemt. Uit ervaring weten we dat veel ondernemers er vaak alleen voor staan; dat ze behoefte hebben aan iemand voor ruggespraak. Daarvoor is jouw sparringpartner beschikbaar.

Onze sparringpartners hebben heel veel Leiderschapservaring en die ervaring is zeer breed met een aantal specifieke accenten. Veel specialistische zaken hebben ze daardoor al eens aan de hand gehad, maar zijn daarmee geen specialist. De sparringpartner is wel een goed klankbord voor vakinhoudelijke zaken. Voor echt specialistische hulp kunnen ondernemer en sparringpartner overleggen waar die te vinden is. Veelal kan de sparringpartner in zijn netwerk die hulp wel vinden en verbinden. Bovendien kan hij of zij natuurlijk ook de andere sparringpartners vragen. Daarbij blijft de sparringpartner altijd onafhankelijk en stelt dus nooit anderen voor waarbij hij zakelijk belang heeft. Dat zou immers de openheid van de gesprekken nadelig beïnvloeden.

Nee we zijn geen coach, consultant of adviseur. We komen ook niets extra’s aan je verkopen.

In het algemeen richt een (business) coach zich op de persoon en is de ervaring van de coach vooral die met coachen en richt die zich erop om in een bepaalde periode een vooraf bepaald doel (bijvoorbeeld een gedragsverandering) te bereiken.

Een sparringpartner brengt jarenlange leiderschapservaring in het bedrijfsleven mee, spreekt dezelfde taal en is daarmee een effectief klankbord voor de ondernemer. De sparringpartner kan zich met diens brede ondernemerservaring óók goed inleven in de bedrijfsmatige vraagstukken van jou als ondernemer en heeft “alles al eens gezien”. Een sparringpartner richt zich op de persoon achter de ondernemer én op je onderneming. Bovendien wordt door de lange termijn afspraak en gerichte persoonlijke aandacht de diepgang van een sparringrelatie groot.

Een toezichthoudende rol staat in het algemeen meer op afstand van de ondernemer dan een sparringpartner. Dat is ook logisch, want de toezichthoudende rol heeft een vorm van zeggenschap over de onderneming in zich. Dat vraagt meer afstand om dat goed te doen. Daarbij wil niet elke ondernemer een deel van zijn zeggenschap uit handen geven aan een toezichthoudend orgaan. Ook in deze situaties kan een sparringpartner uitkomst bieden; deze kan met je meekijken en houdt een spiegel voor waar nodig, maar op een veel persoonlijker niveau dan via een RvT of RvC.

Nee. Een sparringpartner maakt geen schriftelijke rapporten over vraagstukken en is niet je business consultant. Een sparringpartner kan tijdens het sparren wel een vraagstuk bespreken met je als ondernemer, waarbij jullie dat samen van verschillende invalshoeken bekijken en elkaars ervaring toevoegen; op basis daarvan kan de ondernemer zijn conclusie trekken of op nieuwe ideeën komen.

Onze principes en waarden die we altijd gebruiken bij het sparren hebben we uitgeschreven in een Manifest. Kort samengevat zijn dit de hoofdpunten:

 • We blijven onafhankelijk maar wel betrokken
 • We zijn mensgericht, oprecht vanuit de ‘care’ gedachte
 • We zijn positief, opbouwend, wel kritisch vanuit de ‘dare’ gedachte
 • We acteren vanuit het principe ‘ondernemend voor ondernemers’
 • We werken vanuit een vertrouwenspositie, zorgen voor een veilige situatie. Stellen ons kwetsbaar op en verwachten dat ook van de ondernemer/DGA.

Sparren kan in principe overal. Onze ervaring leert dat het effectiever is als het niet bij de ondernemer op kantoor is maar op een andere locatie. Dat kan zijn bij de sparringpartner of een meer neutrale locatie. Ook kan het bijvoorbeeld op onze locatie MKB Park “De Viersprong” in Woudenberg (zie mkbpark.nl).

Heb je verdere vragen over dit onderwerp? Neem contact op, wij zijn je graag van dienst!

Plan een kennismaking, bel ons op telefoonnummer +31(0)6 5384 23 23, stuur een e-mail naar info@sparrenvoorondernemers.nl of gebruik ons contactformulier.